klanten

Tarieven/ Gegevens  

Individuele begeleiding: 

Ambulante ondersteuning  ook wel “individuele begeleiding “valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning 
(Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan, dat betekent dat u een beschikking moet
aanvragen bij uw gemeente. Een wijkcoach komt dan bij u langs en er wordt gekeken welke oplossing het
beste bij u past. 

Mocht u hier vragen over hebben en wenst u hierin ondersteuning, neem dan gerust contact met mij op. 
Ik ben bereid om met u mee te denken en u te ondersteunen bij een keukentafelgesprek. 
Vanaf 2019 betaald u een eigen bijdrage van 17,50 per 4 weken aan het CAK.  Voor meer informatie kunt u
terecht op de site van het CAK.  

Bemiddelingsbureaus/ thuiszorg organisaties/ zorginstellingen: 

In geval van inhuur door bovenstaande organisaties, komen we samen tot een uurtarief. 

Overbruggingszorg WLZ:
  

Als blijkt dat u meer zorg of toezicht nodig heeft, dan kan ik u helpen aan een WLZ indicatie. Als u thuis woont
en wacht op opname naar een 24 uurs locatie, dan bied ik overbruggingszorg. Mocht u al een WLZ indicatie
hebben en besluiten om nog thuis te blijven wonen, dan kan ik u ondersteunen vanuit een modulair pakket
thuis (MPT). Uit de WLZ indicatie haal ik alleen de functie individuele begeleiding. 

Dit tarief is door het zorgkantoor bepaald. Voor meer informatie omtrent MPT kunt u vinden op de site van
zorgkantoor Menzis. Ook hierover betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.  

PGB:  

Een PGB is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Met uw budget koopt u alle hulp in die u nodig heeft. Bij PGB is
het tarief conform het budget. De tarieven voor Begeleiding Individueel/ Begeleiding Speciaal en Begeleiding
NAH liggen in de praktijk veelal tussen de € 30,00 en € 60,00 per uur.  Dit is vrijgesteld van btw.    

Particuliere ondersteuning:  

Voor particulieren ondersteuning heeft u geen beschikking nodig. U kunt mijn hulp inzetten als praktische
ondersteuning. In overleg is veel mogelijk. 

Mijn tarieven zijn:  
09.00 – 18.00 uur € 27,50 per uur 
19.00 uur – 21.00 uur € 30,00 per uur  

* Alle prijzen zijn exclusief  21% BTW

* Minimale afname is 1 uur

*  Alle tarieven zijn inclusief reiskosten binnen de regio van- en naar naar het verblijfadres 

Aftrekbaar van de inkomstenbelasting!
Indien u MoteZ particulier inzet (deels of geheel) vanwege ziekte of invaliditeit (u kunt niet alles meer zelf),
heeft u recht op aftrek van uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van 
extra gezinshulp, ook de
ondersteuning van MoteZ valt hieronder.

Hoe geeft u dit aan?
Bij het invullen van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting gaat u naar het kopje uitgaven en vervolgens 
zorgkosten. Hier vult u het totaalbedrag van mijn facturen in. Let op dat u alleen de bedragen invult waarvoor u geen andere vergoeding hebt ontvangen, zoals bijvoorbeeld een Persoonsgebonden Budget (PGB), ook kunt u uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor niet aftrekken.

Ontvangt u geen vergoedingen, zoals een PGB, dan kunt u dus het gehele bedrag dat u uitgeeft opnemen.
Naargelang de belastingschijf waarin u valt, moet u enkel nog rekening houden met een kleine drempel.
Alleen het bedrag boven deze drempel kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting. Op de site van de
belastingdienst kunt u deze drempel en verdere informatie vinden.

www.belastingdienst.nl/zorgkosten

Kostenoverzicht:  
Elke maand krijgt u een gespecificeerde factuur. In deze factuur staat precies op welke tijden u van de dienstverlening gebruik heeft gemaakt.