Contact


Simone Lafleur
M: 06- 244 98 752
E: simone.lafleur@motez.nl 


 Samenwerkings partners:

Met vakanties of bij overige afwezigheid krijgt u een vervangende ondersteuner.
Wij hebben met verschillende zorgverleners een vervangings-overeenkomst afgesloten. De zorgverleners hebben de juiste opleiding, kwalificaties, bevoegd-en bekwaamheden om de ondersteuning tijdens afwezigheid uit te voeren. De gegevens van onze samenwerkings partners staan rechts op deze pagina.  Wij werken naast verschillende zorgverleners ook samen met zorg coöperaties.


Contactformulier