Diensten

Specialistische begeleiding
- Praktische ondersteuning
- Mantelzorgondersteuning 

Wij komen bij u thuis en we kijken samen welke hulp u nodig heeft, waarbij rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld uw gezin en of de reeds aanwezige mantelzorger. Vervolgens wordt er samen met u een begeleidingsplan met doelen opgesteld. Het begeleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. 

Gespecialiseerde begeleiding houdt in; d
aar waar de dagelijkse taken verzwaard worden door sociale of psychische problemen. Hierbij kunt u denken aan psychiatrische problematiek, traumatische ervaringen, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een combinatie van deze problemen. Professionele ondersteuning is in dat geval onmisbaar om verergering van de situatie te voorkomen.

 • Hulp om gedragsproblemen te verminderen/ leren omgaan met de beperking/ stress verminderen.
 • Hulp bij het in gang zetten van een dagelijkse structuur/weekplanning, het hebben van een dagstructuur is bevorderend voor het welbevinden.
 • Hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen/ verantwoordelijkheden blijven dragen/ niet overnemen maar oefenen).
 • Hulp bij het leren contact leggen met anderen, leren om contacten te onderhouden/ netwerk vergroten.
 • Ondersteunen bij belangrijke afspraken. Indien wenselijk afspraken van te voren bespreken/ rollenspel.
 • Meedenken bij schulden en daarin adviseren.
 • Hulp bij grenzen aangeven “wat vindt u belangrijk, wat zijn uw wensen”.
 • Hulp bij rouwverwerking/ ondersteunen bij het accepteren van een ander leven (NAH).


Praktische ondersteuning houdt in; wij helpen bij praktische regeltaken en hebben een adviserende rol. 
De ondersteuning heeft als doel dat de cliënt praktische vaardigheden aanleert om bepaalde zaken (weer) zelfstandig op te pakken. De begeleiding is minder intensief als de specialistische ondersteuning. 

 • Luisterend oor en klankbord.
 • Boodschappen doen en meehelpen met een boodschappenlijst maken.
 • Meehelpen met koken.
 • Meedenken met hindernissen.
 • Administratie en post doornemen en indien nodig uitleg geven.
 • Ontspannende wandeling maken.
 • Samen winkelen of andere uitstap maken voor ontspanningsmogelijkheden.
 • Meekijken in de thuissituatie en daarin adviseren.


Mantelzorgondersteuning:
 
Als Mantelzorger helpt u uw naaste op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven, maar vaak is de zorg voor uw naaste ook zwaar. Onze ondersteuning is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Zodat zij de zorg beter kunnen volhouden en de regie over hun eigen situatie kunnen behouden. De eigen mogelijkheden van de cliënt en de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de ondersteuning. Tijdens ons gesprek wordt niet alleen gekeken wat u als mantelzorger kan bijdragen, maar óók wat u als mantelzorger nodig heeft aan ondersteuning om deze rol te kunnen blijven vervullen.