Tarieven/ Gegevens  

Individuele begeleiding: 

Ambulante ondersteuning  ook wel “individuele begeleiding “valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). 
Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan, dat betekent dat u een beschikking moet aanvragen bij uw gemeente. Een wijkcoach komt dan bij u langs en er wordt gekeken welke oplossing het beste bij u past. Mocht u hier vragen over hebben en wenst u hierin ondersteuning, neem dan gerust contact met ons op. 

Vanaf 2020 betaalt u een eigen bijdrage van 19,00 per 4 weken aan het CAK.  Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het CAK.  

Overbruggingszorg WLZ:  

Als blijkt dat u meer zorg of toezicht nodig heeft, dan kunnen wij u helpen aan een WLZ indicatie. Als u thuis woont en wacht op opname naar een 24 uurs locatie, dan bieden wij  overbruggingszorg. Mocht u al een WLZ indicatie hebben en besluiten om nog thuis te blijven wonen, dan kunnen wij u ondersteunen vanuit een modulair pakket thuis (MPT). Uit de WLZ indicatie wordt alleen de functie individuele begeleiding gebruikt voor onze ondersteuning. 

Voor meer informatie omtrent MPT kunt u vinden op de site van zorgkantoor Menzis. Ook hierover betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.  

PGB:  

Een PGB is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Met uw budget koopt u alle hulp in die u nodig heeft. Bij PGB is het tarief conform het budget. De tarieven voor Begeleiding Individueel/ Begeleiding Speciaal en Begeleiding NAH liggen in de praktijk veelal tussen de € 30,00 en € 60,00 per uur.  Dit is vrijgesteld van btw.    

Particuliere ondersteuning:  

Voor particulieren ondersteuning heeft u geen beschikking nodig. U kan onze hulp inzetten als praktische ondersteuning. In overleg is veel mogelijk. 

Tarieven zijn:  
09.00 – 18.00 uur € 30,00 per uur 
19.00 uur – 21.00 uur € 35,00 per uur  

* Alle prijzen zijn exclusief  21% BTW

* Minimale afname is 1 uur

*  Alle tarieven zijn inclusief reiskosten binnen de regio van- en naar naar het verblijfadres 

Aftrekbaar van de inkomstenbelasting!
Indien u MoteZ particulier inzet (deels of geheel) vanwege ziekte of invaliditeit (u kunt niet alles meer zelf), heeft u recht op aftrek van uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van extra gezinshulp, ook de ondersteuning van MoteZ valt hieronder.

Hoe geeft u dit aan?
Bij het invullen van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting gaat u naar het kopje uitgaven en vervolgens zorgkosten. Hier vult u het totaalbedrag van mijn facturen in. Let op dat u alleen de bedragen invult waarvoor u geen andere vergoeding voor heeft ontvangen, zoals bijvoorbeeld een Persoonsgebonden Budget (PGB), ook kunt u uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor niet aftrekken

Ontvangt u geen vergoedingen, zoals een PGB, dan kunt u dus het gehele bedrag dat u uitgeeft opnemen. Naargelang de belastingschijf waarin u valt, moet u enkel nog rekening houden met een kleine drempel. Alleen het bedrag boven deze drempel kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting. Op de site van de belastingdienst kunt u deze drempel en verdere informatie vinden.

Kostenoverzicht:  
Elke maand krijgt u een gespecificeerde factuur. In deze factuur staat precies op welke tijden u van de dienstverlening gebruik heeft gemaakt.