Tarieven/ Gegevens  

Individuele begeleiding: 

Ambulante ondersteuning  ook wel “individuele begeleiding “valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO). 
Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan, dat betekent dat u een beschikking moet aanvragen bij uw gemeente. Een wijkcoach komt dan bij u langs en er wordt gekeken welke oplossing het beste bij u past.

Wij werken samen met de C
oöperatie Aanpakken en WMO beschikkingen kunnen ondergebracht worden bij Aanpakken Cooperatie U.A. o.v.v. Frank of Simone Lafleur 

Overbruggingszorg WLZ:  


Als blijkt dat u meer zorg of toezicht nodig heeft, dan kunnen wij u helpen aan een WLZ indicatie. Als u thuis woont en wacht op opname naar een 24 uurs locatie, dan bieden wij  overbruggingszorg. Mocht u al een WLZ indicatie hebben en besluiten om nog thuis te blijven wonen, dan kunnen wij u ondersteunen vanuit een modulair pakket thuis (MPT). Uit de WLZ indicatie wordt alleen de functie individuele begeleiding gebruikt voor onze ondersteuning. 

Wij werken samen met de coöperatie Dichtbij en WLZ beschikkingen kunnen ondergebracht worden bij deze coöperatieVoor meer informatie omtrent MPT kunt u vinden op de site van zorgkantoor Menzis. 

Persoonsgebonden Budget:  

Een PGB is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Met uw budget koopt u alle hulp in die u nodig heeft. Bij PGB is het tarief conform het budget. De tarieven voor Begeleiding basis is € 50,00 per uur, Begeleiding Speciaal of NAH 
is € 60,00 per uur.  Dit is vrijgesteld van btw.    

Particuliere ondersteuning:  

Voor particulieren ondersteuning heeft u geen beschikking nodig. U kan onze hulp inzetten als praktische ondersteuning. In overleg is veel mogelijk. 

Tarieven zijn:  
09.00 – 18.00 uur € 40,00 per uur 
19.00 uur – 21.00 uur € 45,00 per uur  

* Alle prijzen zijn exclusief  21% BTW

* Minimale afname is 1 uur

*  Alle tarieven zijn inclusief reiskosten binnen de regio van- en naar naar het verblijfadres 

Aftrekbaar van de inkomstenbelasting!
Indien u MoteZ particulier inzet (deels of geheel) vanwege ziekte of invaliditeit (u kunt niet alles meer zelf), heeft u recht op aftrek van uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van extra gezinshulp, ook de ondersteuning van MoteZ valt hieronder.

Hoe geeft u dit aan?
Bij het invullen van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting gaat u naar het kopje uitgaven en vervolgens zorgkosten. Hier vult u het totaalbedrag van mijn facturen in. Let op dat u alleen de bedragen invult waarvoor u geen andere vergoeding voor heeft ontvangen, zoals bijvoorbeeld een Persoonsgebonden Budget (PGB), ook kunt u uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor niet aftrekken

Ontvangt u geen vergoedingen, zoals een PGB, dan kunt u dus het gehele bedrag dat u uitgeeft opnemen. Naargelang de belastingschijf waarin u valt, moet u enkel nog rekening houden met een kleine drempel. Alleen het bedrag boven deze drempel kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting. Op de site van de belastingdienst kunt u deze drempel en verdere informatie vinden.

Kostenoverzicht:  
Elke maand krijgt u een gespecificeerde factuur. In deze factuur staat precies op welke tijden u van de dienstverlening gebruik heeft gemaakt.